Jezikovne razširitve

Slovenske slovarske razširitve

Paket slovenskih slovarjev za OpenOffice.org/LibreOffice vsebuje slovar za črkovanje (avtorji Amebis d.o.o., Tomaž Erjavec, Aleš Košir, Primož Peterlin), vzorce za deljenje besed (Matjaz Vrečko) ter od 3.2.1 naprej (pomlad 2010) tudi slovenski tezaver (Martin Srebotnjak). Paket slovarjev je bil sprva objavljen v skladišču razširitev za OpenOffice.org ter vključen v uradne izdaje OpenOffice.org. Ob izidu prve različice LibreOffice je postal tudi sestavni del novinca med pisarniškimi paketi. Z novim letom 2012 ter izdajo LibreOffice 3.5 pa je bil paket slovarjev na voljo tudi v skladišču razširitev LibreOffice.

Slovar za črkovanje in vzorci za deljenje besed je nadomestek za zgoraj omenjeni paket slovarjev, ki ne vsebuje tezavra, saj je namenjen tistim, ki želijo uporabljati sproti, dnevno posodobljen slovar sopomenk s spletnega mesta projekta tezaver.si. Slednji je tam znan kot slovar sopomenk (tezaver).

Zgodovina slovenske slovarske razširitve in njenih komponent

Slovarja črkovalnika in deljenja besed sta vključena v namestitvene pakete OpenOffice.org od različice OpenOffice.org 2.3, ko so avtorji obeh privolili v spremembo dovoljenja, s katerim so na voljo (22. 10. 2006).

Vzorci za deljenje besed v OpenOffice.org na splošno slonijo na vzorcih za deljenje besed programa TeX. Slovenski vzorci za deljenje besed so z izrecnim dovoljenjem izvornega avtorja Matjaža Vrečka, ki je vzorce sprva izdal pod licenco LPPL (LaTeX Project Public License), od leta 2006 izdani pod dvojno licenco GPL/LGPL (zadnjo različico najdete v skladišču vzorcev za TeX, na tem naslovu). Zaradi opaženih napak pri delovanju slovenskih vzorcev za deljenje besed smo ravno člani projekta slovenjenja ugotovili, kako je potrebno pravilno pretvoriti vzorce za uporabo, kar smo opisali v našem članku na wikiju. Vzorci za deljenje besed so bili ponovno pretvorjeni in ustrezno okrepljeni za izdajo 3.3, sodelovala sta Mojca Miklavec in Martin Srebotnjak.

Paket OpenOffice.org od 3.2.1 naprej vsebuje slovar sopomenk, ki je nastal v okviru projekta tezaver.si in ki je dosegel primeren začetni obseg (tedaj prek 11.000 besed), da lahko polnokrvno streže uporabniku na lovu za sopomenkami in protipomenkami. Najdete ga tudi ločeno v skladišču razširitev. Tudi sami se nam lahko pridružite in soustvarjate slovar sopomenk na naslovu www.tezaver.si. Slovenski tezaver od različice LibreOffice 3.3 naprej ponuja tudi oznako besedne vrste posamezne množice sopomenk.

V paket OpenOffice.org je bil od različice 2.0 do različice 3.0 vključen čarovnik, ki je omogočal enostavno namestitev dodatnih slovarjev črkovalnika, deljenja besed in sopomenk s spleta. Tako ste lahko enostavno in brezplačno dodali slovarje za delo z dokumenti, ki vsebujejo besedila ali navedke v drugih jezikih (npr. nemščini, italijanščini, madžarščini, francoščini, hrvaščini, ...). Čarovnik se je nahajal v meniju Datoteka – Čarovniki – Namestitev slovarjev. To je bil navaden dokument OpenOffice.org z makrom, na voljo tudi v slovenskem jeziku. Če ste imeli nekoč nameščen paket OpenOffice.org 2.x, ki ni imel vključenega čarovnika za namestitev slovarjev, ste lahko zadnjo različico dokumenta DicOOo našli na spletni strani http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/dicooo/. Prenesli ste dokument, ga odprli in sledili navodilom.

Od različice 3.0 naprej so slovarji za črkovanje in deljenje besed, kot tudi slovarji sopomenk v obliki razširitev. Tako velja tudi za slovenske slovarje, ki so vključeni v slovenske izdaje, za tujejezične izdaje LibreOffice in Apache OpenOffice pa si razširitev lahko prenesete iz skladišča razširitev LibreOffice oz. skladišča razširitev Apache OpenOffice.

Slovnični pregledovalnik

Za preverjanje slovnične ustreznosti besedila je na voljo razširitev LanguageTool, ki podpira več jezikov in deluje z uporabo slovničnih in pravopisnih pravil XML in Java. Postopoma se krepi tudi podpora za slovenski jezik, zato priporočamo uporabo in poročanje o pravilih, ki delajo težave, ali napakah, ki jih trenutna pravila morda ne zaznajo.

Kakovost delovanja v lahko preizkusite na demo straneh, kjer so trenutna pravila soočena z besedili iz Wikipedije v izbranem jeziku, tudi v slovenščini. Tam lahko tudi preverite poljubno slovensko wiki-stran.