Zakaj LibreOffice?

Zakaj bi doma uporabljali LibreOffice?

Čeprav je LibreOffice uporaben in s funkcijami bogat pisarniški paket, je dovolj enostaven tudi za domačo uporabo.
Obsega vse uporabne programe, ki jih potrebujete doma:

  • urejevalnik besedil – pišite pisma profesionalnega videza brez napora!
  • preglednico – uporabite jo za računanje ali upravljanje z družinskim proračunom!
  • predstavitve – za domače naloge svojih otrok!
  • večnamensko risanje diagramov in grafikonov – doma izdelajte lastne grafike in risbe.

LibreOffice ima za domače uporabnike naslednje prednosti:

  • ni stroška nakupa ali letne licenčnine: LibreOffice je popolnoma brezplačen!
  • ni drobnega tiska – uporabljajte LibreOffice, kakor želite;
  • isto kopijo LibreOffice lahko prosto uporabljate na poljubnem številu računalnikov – delite jo s svojimi prijatelji in sosedi;
  • podarite toliko kopij, kot želite. Vsaka kopija LibreOffice je legalna (in brezplačna) kopija;
  • LibreOffice lahko ravna z datotekami, ustvarjenimi v vseh komercialnih pisarniških paketih. Tako doma ne potrebujete tistih komercialnih pisarniških programov.

Zakaj bi v podjetjih uporabljali LibreOffice?

Podjetja od trgovinic za vogalom do korporacijskih velikanov se obračajo k LibreOffice za poganjanje svojega poslovanja. Okreten urejevalnik besedil, zmogljiva preglednica, dinamična grafika, dostop do zbirk podatkov in še več izpolnjujejo vse zahteve za dober pisarniški paket.

LibreOffice ponuja visoko stopnjo združljivosti s komercialnim pisarniškim programjem, vendar brez stroškov in brez skrbi z licencami.

Odgovor brez nadlog

Za majhna podjetja je IT nadloga in strošek. LibreOffice je preprosto najenostavnejši in najcenejši način zagotavljanja temeljnih programskih orodij v podporo rastočemu poslovanju. Po dveh desetletjih razvoja svojih predhodnikov je LibreOffice zrel, stabilen izdelek, ki zagotavlja uporabo brez težav. Za kulisami hrani vse vaše dragocene podatke v zapisu, ki ga je kot standard potrdila organizacija ISO (International Organization for Standardization). S tem, ko vse več podjetij prevzema ta standard, izmenjuje podatke med pisarniškimi programi, računovodskimi programi, načrtovalnimi programi – vsakovrstnim programjem – bo to postalo tako enostavno kot shranjevanje in odpiranje datoteke. Nobenih napak pri prepisovanju, nobenega dvojnega vnašanja istih podatkov – računalništvo brez nadlog.

Boljši, vendar združljiv

LibreOffice je ponosen na svojo združljivost z drugimi pisarniškimi programi. Podjetja, ki prehajajo na LibreOffice, le vzamejo svoje obstoječe datoteke s seboj. Dejansko je prehod na LibreOffice lahko enostavnejši kot nadgradnja obstoječega paketa zgolj zato, ker je vaš izdelovalec komercialnega programja izdal novo različico. LibreOffice tudi razume, da nobena organizacija ni otok, zato lahko izmenjuje datoteke z drugimi pisarniškimi programi – npr. s tistim, ki ga uporablja vaše računovodstvo. Omogoča izdelavo datotek PDF za tiste pomembne trenutke, ko želite ohraniti nadzor nad dokumenti, ki zapustijo vašo pisarno. Je v celoti poslovenjen, brezplačno ga lahko razširite tudi s podporo za druge jezike.

Odprt za posel

LibreOffice začuda ne pozna licenčnin ali zastrašujočega drobnega tiska. Namestite ga lahko na poljubnem številu računalnikov, ga uporabljate za vse namene in celo posredujete kopije zaposlenim za rabo na domu. Nič več groženj o revizijah programske opreme s trdo roko, ki bi motile vaše delo. Skrbi, kaj sploh namestiti, so odveč – LibreOffice je celovit paket. Če želite vmesnik in podporo za dodatne jezike, jo enostavno namestite. Če potrebujete komercialno podporo, je soroden program na voljo tudi kot povsem podprt in zapakiran izdelek pod blagovno znamko LibreOffice from Collabora podjetja Collabora, sicer pa za prosti paket lahko poiščete tudi pomoč certificiranih ponudnikov podpore.

Zakaj bi v javni upravi uporabljali LibreOffice?

Javna uprava in zaposleni na vseh ravneh javne uprave (lokalni/regionalni/državni) ugotavljajo, da je LibreOffice zanje idealna programska rešitev. Kombinacija okretnega urejevalnika besedil, zmogljive preglednice, dinamične grafike, dostopa do zbirk podatkov in še več poteši vse vsakodnevne potrebe tipičnega zaposlenega v javni upravi.
Ne le to, LibreOffice je že danes v celoti poslovenjen.

Najvišja vrednost

Uporaba LibreOffice dokazuje vašo zavezanost zagotavljanju storitev najvišje vrednosti. Ni v lasti nobene tržne organizacije. Njegova odprtokodna licenca pomeni, da ni potrebno plačati licenčnin, ni dragih letnih revizij in ni skrbi o neskladnosti s težavnimi in nejasnimi pogoji licenc. Programje lahko tudi razširjate med svoje zaposlene, prek šolskega sistema ali poljubnega drugega kanala.

Podatki so varni

Ameriški zakon o svobodi informacijskih vsebin (Freedom of Information Act) zahteva, da morajo biti danes ustvarjeni dokumenti dostopni še mnoga leta v prihodnosti. Podobne so zahteve večine državnih uprav po svetu. LibreOffice privzeto uporablja ISO-standardizirane zapise datotek. Izdela tudi datoteke PDF, če želite objaviti podatke v standardnem zapisu, namenjenem samo za branje. Če že imate nameščene (morda celo piratske) pisarniške programe – LibreOffice lahko bere vaše stare datoteke.

Odprt za vse

V LibreOffice ni skrivnosti – naša politika odprte kode pomeni, da lahko vsakdo pregleda izvorno kodo ali nam pomaga programe razvijati. LibreOffice je v celoti poslovenjen. Aktivno spodbujamo domače ekipe pri izdelavi različic za manjšinske jezike. LibreOffice je vodilna svetovna sila v gibanju za digitalno vključenost, kar dela programje najvišje kakovosti dosegljivo vsem, ne glede na prihodke.

Zakaj bi v šolstvu uporabljali LibreOffice?

V šolstvu na vseh ravneh (osnovni, srednji, višješolski in univerzitetni ...) ugotavljajo, da LibreOffice zadovoljuje potrebe tako učiteljev kot učencev. Okreten urejevalnik besedil, zmogljiva preglednica, dinamična grafika, dostop do zbirk podatkov in še več so kos vsem zahtevam za dober pisarniški paket.
Z odprtokodno licenco lahko LibreOffice uporabljate prosto in svobodno ter razširjate brez skrbi glede licence.

Za dijake in študente

LibreOffice tvori idealno učno platformo za osnovne veščine računalniške pismenosti, ne da bi učence zavezovali k rabi določenih komercialnih izdelkov. Brezplačna licenca programja pomeni, da lahko učenci dobijo kopije programa za rabo doma – povsem legalno – kar je uporabna »dodana vrednost«. Za študente IT je na komponentah zasnovana programska oprema LibreOffice tudi idealna platforma za razvijanje veščin IT in razumevanje računalniškega inženirstva v resničnem svetu.

Za učitelje, profesorje in visokošolske učitelje

LibreOffice je tudi idealna platforma za izdelavo učnih gradiv in upravljanje administrativnih opravil. Urejevalnik besedil Writer je npr. enostaven za uporabo pri kratkih zapiskih, pa tudi dovolj zmogljiv za izdelavo kompleksnih disertacij. Za osebje IT pomeni odprtokodna licenca konec skrbi za licenčno skladnost in nevarnosti inšpekcij nameščene programske opreme. LibreOffice je razvit, poslovenjen in podprt s strani mednarodne skupnosti, ki jo povezuje medmrežje, kar odpira zanimive možnosti za šolske projekte.

Odprt za vse

LibreOffice je ena vodilnih sil v mednarodnem gibanju za digitalno vključenost, ki dela programje najvišje kakovosti dosegljivo za vse, ne glede na prihodke. LibreOffice je na voljo v številnih jezikih, med drugim tudi v slovenščini. Spodbujamo domače ekipe, da izdelujejo različice v svojem jeziku. Razvijamo programje v procesu odprte kode – računalniški ekvivalent za »objavljanje s kolegialno presojo« (angl. »peer-reviewed publishing«) – ustvarjamo programje najvišje kakovosti.

Zakaj bi v NPO in NVO uporabljali LibreOffice?

Neprofitne organizacije (NPO) in nevladne organizacije (NVO) vseh velikosti se obračajo k LibreOffice – programskemu paketu, ki ustreza vsem zahtevam in ima skupne vrednote. Okreten urejevalnik besedil, zmogljiva preglednica, dinamična grafika, dostop do zbirk podatkov in še več izpolnjujejo vse zahteve za dober pisarniški paket.
LibreOffice ponuja visoko stopnjo združljivosti z komercialnimi pisarniškimi paketi in programi, vendar povsem brez stroškov ali skrbi z licencami.

Programje za vse

NPO in NVO morajo bolj kot kdajkoli tekmovati za pozornost na nasičenem tržišču oz. v hrupnem javnem prostoru. Z LibreOffice imajo dostop do ključnega pisarniškega programja, ki je v vsakem pogledu tako dobro kot draga komercialna orodja, ki jih uporabljajo tisti, katerim denar ne predstavlja težav. Po dveh desetletjih razvoja je LibreOffice zrel, stabilen izdelek, ki zagotavlja uporabo brez težav. LibreOffice je ena vodilnih mednarodnih sil v gibanju za digitalno vključenost, ki programje najvišje kakovosti daje na voljo vsem, ne glede na njihove prihodke. Pridružite se mednarodni skupnosti LibreOffice, kjer lahko izmenjujete ideje, iščete navdih ali zgolj vprašate za pomoč.

Boljši, a združljiv

LibreOffice je ponosen na svojo združljivost z drugimi pisarniškimi programi. NPO in NVO, ki se zanašajo na prostovoljne sodelavce, cenijo dejstvo, da so ljudje s predhodnimi izkušnjami s pisarniškimi programi takoj domači z LibreOffice. LibreOffice tudi razume, da nobena organizacija ni otok, zato lahko izmenjuje datoteke z drugimi pisarniškimi programi. Omogoča izdelavo datotek PDF za tiste pomembne trenutke, ko želite ohraniti nadzor nad dokumenti, ki zapustijo vašo pisarno. Vaše dragocene podatke shranjuje v ISO-standardiziranem zapisu – kar je najboljše jamstvo za prihodnost.

Odprti svet

LibreOffice začuda ne pozna licenčnin ali zastrašujočega drobnega tiska. Namestite ga lahko na poljubnem številu računalnikov, ga uporabljate za vse namene in celo posredujete kopije zaposlenim, podpornikom itn. za rabo na domu. LibreOffice je v celoti poslovenjen, z lahkoto in brezplačno pa lahko namestite tudi podporo za druge jezike. Za neprofitne organizacije – dobrodelne, prostovoljske organizacije itn. – je LibreOffice preprosto najenostavnejši in najcenejši način zagotavljanja bistvenih programskih orodij, potrebnih za učinkovito delovanje.