Certifikacija LibreOffice

Če vas zanima seznam certificiranih strokovnjakov, obiščite to stran.

Razlogi za certifikacijo LibreOffice

Certificiranje je bilo tradicionalno povezano z izdelovalci lastniškega programja, čeprav je sistem že več let v rabi tudi pri podjetjih FOSS, kot so MySQL, RedHat in SUSE. Certificiranje okrepi odnos s partnerji, medtem ko zagotavlja kakovost storitev, zaradi katere se izogne težavam končnega uporabnika.

Dva značilna vidika certificiranja obstajata. Prvi je certificiranje organizacij, ki so partnerji ali franšize, drugi pa je certificiranje znanj oz. kompetenc z določenega področja veščin. Cilj certifikacije LibreOffice je ocenjevanje kompetenc na področjih, kot so razvoj LibreOffice in podpora L3, migracije na LibreOffice, šolanje LibreOffice in podpora L1/L2 za LibreOffice.

Glede na vizijo TDF imajo certificirani strokovnjaki cilj razširjati doseg skupnosti v korporativni svet in ponujati CIO in menedžerjem IT strokovno priznanje v skladu z lastniško ponudbo (da bi jim ponudili primerljivo izbiro, neomejeno na programsko opremo ampak vključujoč storitve z dodano vrednostjo).

Certificirani posamezniki bi morali postati dragocen kanal za globljo vpletenost, ki vodi k večjemu zadovoljstvu uporabnikov. Dejansko bi s komuniciranjem s skupnostjo LibreOffice prek certificiranih profesionalcev in organizacij lahko izboljšali načine, na katere vnovčijo prednosti prostega programja in funkcionalnosti LibreOffice ter pridobili boljšo podporo z dodano vrednostjo.

Poleg tega lahko prek neposredne komunikacije s posamezniki v skupnosti korporativni uporabniki podajajo predloge za izboljšave programa, komunicirajo nove zamisli TDF ter delujejo povezano za povečanje zadovoljstva strukture in vsebine certifikacije LibreOffice.

Izziv TDF je torej izdelati projekt, izdelek in ekosistem (komponente »celovitega« izdelka po genialni teoriji Geoffreyja Moora, da bi premagali prepad – drastično umiritev v tržnem razvoju, ki nastopi potem, ko se vizionarsko tržišče nasiči in pragmatiki se ne odločajo za opuščeno tehnologijo, če se ne morejo navezovati na druge pragmatike, ki so močno usmerjeni v podporo).

 

Certifikacija LibreOffice

LibreOffice Certification se povsem razlikuje od komercialne certifikacije. TDF išče nekaj več kot le enostaven razvoj, integracijo, vodenje projekta, migracije, šolanje ali tehnične spretnosti. TDF išče ambasadorje LibreOffice, ki zmorejo ponujati strokovne storitve z dodano vrednostjo, s katerimi bo rasel ekosistem LibreOffice.

Certifikacija je dejansko ključni mejnik v izgradnji ekosistema LibreOffice in pri povečanju števila organizacij, ki lahko tvorijo dodano vrednost okoli LibreOffice (in, tako upamo, pomagajo širiti njegovo usvojitev namesto lastniških in drugih odprto-kodnih pisarniških paketov). Certifikacija bo tudi dodatna priložnost za The Document Foundation, vsaj v srednje- in dolgoročnem obdobju, da bi preživljala rast ekosistema.

Ekosistem TDF že zdaj vključuje elemente za ustvarjanje tega novega modela programov certifikacije in da bi ga naredili zanimivega za tržišče (t.j. posamezniki in podjetja, ki še ne razmišljajo o tem, da bi postali partnerji TDF, vendar so potencialno za to primerni). Zaradi tega bo do aprila 2015 Certifikacija LibreOffice odprta samo za člane TDF in aktivne avtorje prispevkov projekta, da se postopek izpopolni v okviru samega projekta, preden ga odpremo za celotno tržišče.

Preden pričnemo z orisom programa certifikacije, naj bo povsem jasno, da nima namena postati vir tekmovanja med korporativnimi sponzorji TDF , partnerji TDF ali člani TDF, ki zagotavljajo storitve z dodano vrednostjo (angl. VAS oz. value added services) na trgu. Ravno nasprotno, ponuja metodo regulacije kakovosti storitev, ki jih ponujajo te entitete, in metodo prepoznavanja, da nekatere storitve ustrezajo jasnim in preglednim reguliranim kriterijem. S tem pomagamo graditi in vzdrževati ekosistem.

Program certifikacije se osredotoča na korporativno okolje, čeprav lahko TDF – v prihodnje – ustvari tudi program šolanja končnih uporabnikov kot stranski izdelek korporativnega šolanja. Čeprav bo morda povpraševanje za končne uporabnike veliko, to ni tako strateško pomembno kot certifikacija strokovnjakov, saj ne pomaga rasti ekosistema.

 

Opis programa

Program certifikacije bo nadziral Upravni odbor TDF prek Odbora za certifikacijo, ki bo povsem funkcionalen in bo poročal Upravnemu odboru vsako četrtletje. Člane Odbora za certifikacijo potrjuje Upravni odbor.

Certifikacije TDF bodo priznavale posamezne kompetence, vendar ne bodo zavezovale The Document Foundation k dejanjem certificiranih posameznikov, niti TDF ne bo odgovorna za njihova dejanja. Za kakovost storitev so odgovorni zgolj certificirani posamezniki. V razdelku referenc je na voljo dokument – gre za t.i. Certification Code of Conduct – ki naj navdihuje vedenje certificiranih strokovnjakov.

Odbor za certifikacijo je določil zahteve za certifikacijo, ki so skupne za vse kategorije certificiranja, in pogoje za certifikacijo, ki so specifični za vsako kategorijo certifikacije in so na voljo kot referenčni protokoli. Definicijo kategorij certifikacije si oglejte v razdelku »Posamične certifikacije« spodaj.

Člani TDF in aktivni člani projekta LibreOffice imajo brezplačen dostop do programa certificiranja LibreOffice, v kolikor ustrezajo zahtevam za certificiranje. Da bi se prijavilo, morajo izpolniti prijavnico in zagotoviti potrebne informacije. Razvijalcem se ni potrebno prijaviti za certificiranje, saj jih bo glede na njihove prispevke v kodi k LibreOffice povabil Odbor za tehnološki razvoj.

Certifikacijo LibreOffice lahko prejmejo posamezniki, ki so svoje spretnosti razvili z upravljanjem, koordiniranjem, razvijanjem ali prispevanjem k projektom migracij (ali večjih namestitev) ali šolanja LibreOffice ali obeh. Za demonstracijo vključenosti v tovrstne projekte morajo kandidati zagotoviti potrebna dokazila s projektnimi poročili ali drugo dokumentacijo, kot so preizkusi medopravilnosti ali predstavitve in primeri za šolanja, ali izjava certificiranega člana TDF, ki ima aktivni status vsaj eno celo koledarsko leto. Certifikacija LibreOffice bo podeljena po kolegialni presoji Odbora za certifikacijo (v splošnem gre za pododbor s tremi člani: Italo Vignoli in Sophie Gautier kot koordinatorja ter tretji član, izbran glede na jezik in geografsko oddaljenost).

Posamezniki, ki ne prispevajo projektu LibreOffice niti ne prispevajo aktivnostim skupnosti LibreOffice, so pa aktivni pri projektih migracije (ali večjih namestitvah) ali šolanja LibreOffice ali obeh, ter bodo lahko demonstrirali svojo vpletenost s potrebnimi dokazili (enako kot člani TDF), bodo lahko dostopali do certifikacije LibreOffice po dvodnevnem tečaju, ki pokriva prosto programje, odprtokodna dovoljenja, odprte standarde za dokumente, Open Document Format, The Document Foundation in LibreOffice. Šolanje bo tudi priložnost, da spoznajo osrednje člane projekta in razpravljajo o izkušnjah kandidata in odnosu do prostega programja, da bolje ocenijo njeno/njegovo primernost za certifikacijo. Kandidati bodo morali preučiti več referenčnih dokumentov.

Posamezniki, ki nikoli niso sodelovali v projektih, povezanih z LibreOffice, si pa želijo dostopa do programa certificiranja LibreOffice, ker ga vidijo kot priložnost za strokovni razvoj, morajo slediti določenemu tečaju, ki pokriva osnove protokolov migracije in šolanja LibreOffice.

The Document Foundation bo zagotovila šolanje v angleščini za prvi program (kandidati z izkušnjami v migracijah in šolanju), ki se bo pričel v drugem četrtletju 2015. Datumi za uvodna šolanja za certificiranje LibreOffice za kandidate brez izkušenj bodo objavljeni kasneje.

Obnova certifikata bo brezplačna za vse člane TDF in aktivne avtorje prispevkov projektu. Podrobnosti o postopku obnovitve za druge posameznike bo znan kasneje.

Kolegialno presojanje in ure šolanja bodo na voljo prek spleta z uporabo Google Hangouts, ki omogoča udeležencem sodelovanje z navadnim osebnim računalnikom (Windows, MacOS X ali Linux), deljene predstavitve in druge dokumente.

Odbor za certifikacijo bo imenoval učitelje, kjer bo izbral posameznike, ki so najbolj primerni za vsako vrsto certifikacije. Prve naloge teh posameznikov bodo prilagajanje vsebine programa certifikacije krajevnim potrebam (učno in preizkusno gradivo).

 

Odbor za certifikacijo

Odbor za certifikacijo (angl. Certification Committee) ne bo telo The Document Foundation. Odbor za certifikacijo bo nadziral postopek certifikacije, odobril različne certifikacije (ki jih mora potrditi Upravni odbor) in bo Upravnemu odboru predlagal imena organizacij, ki naj bodo potrjena kot kompetenčna središča LibreOffice. Odbor za certifikacijo deluje večinoma prek e-pošte in klepeta IRC.

Člani Odbora za certifikacijo so: Italo Vignoli (koordinator), Lothar Becker, Stephan Bergmann, Sophie Gautier, Olivier Hallot, Jan Holesovsky, Björn Michaelsen, Cor Nouws in Jacqueline Rahemipour.

Člani Odbora za kolegialno presojanje so: Italo Vignoli (koordinator), Lothar Becker, Eliane Domingos de Sousa, Sophie Gautier, Olivier Hallot, Thomas Krumbein, Marina Latini, Leif Lodahl, Cor Nouws, Gustavo Pacheco, Stefano Paggetti, Jacqueline Rahemipour in Charles H. Schulz. Trenutno lahko obravnava prosojo v angleščini, danščini, nizozemščini, francoščini, nemščini, italijanščini, portugalščini in španščini. Več jezikov bo dodanih v prihodnje.

Upravni odbor ima vedno pravico spremeniti sestavo Odbora za certifikacijo.

 

Posamične certifikacije

Certificirani razvijalec (Certified Developer)

Zmore spreminjati izvorno kodo LibreOffice in razvijati nove funkcionalnosti ali ponujati podporo tretje ravni (angl. L3 Support) korporativnim uporabnikom, raziskovati in razvijati rešitve za nove ali neznane težave, oblikovati in razvijati eno ali več smeri ukrepanja, oceniti vsako od teh smeri v okolju s poskusnim primerom ter uveljaviti najboljšo rešitev za težavo. Ko je rešitev enkrat preverjena, je dostavljena stranki in se vrne skupnosti.

Certificirani osrednji razvijalci morajo biti trenutni člani TDF in del njihove certifikacije je kolegialno presojanje (angl. peer review) s strani Odbora za tehnološki razvoj.

 

Certificirani strokovnjak za migracije (Certified Migration Professional)

Zmore koordinirati postopek migracije z lastniškega pisarniškega paketa na LibreOffice ali na mnogo sistemih namestiti LibreOffice, delati s strankami pri upravljanju vseh vidikov spremembe (integracija, razvoj makrov in predlog, šolanje in podpora), da bi prehod tekel gladko.

Kriteriji certificiranja temeljijo na protokolu migracije, ki velja za referenčni dokument za migracije in obširne namestitve.

 

Certificirani strokovnjak za šolanje (Certified Professional Trainer)

Usposobljen za učenje uporabe LibreOffice na osnovni, srednji in napredni ravni z določanjem predmetnika, ustvarjanjem gradiv za šolanje in zagotavljanjem praktičnega šolanja.

Kriteriji certificiranja temeljijo na protokolu šolanja, ki velja za referenčni dokument za vsa šolanja.

 

Certificirani strokovnjak za podporo prve ravni (Certified L1 Support Professional)

Zmore obdelati osnovne težave uporabnikov, zbrati podatke uporabnika in določiti težavo uporabnika z analizo simptomov ter ugotavljanjem izvorne težave. Strokovnjaki za tehnično podporo v tej skupini tipično obdelajo preproste, enostavne težave, kot je preverjanje ustreznosti strojne opreme in nastavitev programja ter pomoč po menijih programov.

V korporativnem okolju je cilj te skupine obdelati 70 % - 80 % težav uporabnikov, preden presodijo, da je težavo potrebno predati na drugo raven podpore (angl. L2 support).

Certificiranje strokovnjakov za podporo se bo začelo najkasneje proti koncu 2015.

 

Certificiran strokovnjak za podporo druge ravni (Certified L2 Support Professional)

Zmore pomagati osebju podpore na prvi ravni (angl. L1 support) pri reševanju osnovnih tehničnih težav in proučevanju posredovanih težav z iskanjem znanih rešitev, ki so sorodne tem kompleksnejšim težavam. Če je težava nova ali rešitve zanjo ni mogoče določiti, je odgovoren za predajo te težave na tretjo raven podpore (angl. L3 support). Strokovnjaki za tehnično podporo na tej ravni običajno obdelajo kompleksne težave pri funkcionalnosti. V okviru projekta migracije je sposoben razvijati makre in/ali predloge, ki so reprodukcija tistih, razvitih za MS Office, da bi končnim uporabnikom pisarniškega paketa ponudil enake funkcionalnosti, kakršnih so vajeni.

Strokovnjaki za tehnično podporo v tej skupini obravnavajo kompleksne funkcionalne probleme.

Certificiranje strokovnjakov za podporo se bo začelo najkasneje proti koncu 2015.