Dostopnost

LibreOffice je zasnovan z veliko poudarka na dostopnosti, da bi bil pisarniški paket pripraven in udoben za uporabo ter da bi stregel uporabnikom s posebnimi potrebami. Preberete si lahko tudi druge uporabne informacije o dostopnosti (v angl.) na našem wikiju. Če naletite na pomanjkljivosti v funkcionalnosti ali ponujenih informacijah, razmislite o tem, da nam jih pomagate izboljšati prek naših dopisnih seznamov ali pa začnete sodelovati pri projektu.

Ta stran je razdeljena na naslednja poglavja:

  1. Krmarjenje s tipkovnico
  2. Barve in pisave
  3. Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami
  4. Dokumentacija
  5. Dodatne funkcije dostopnosti

Krmarjenje s tipkovnico

Popolno krmarjenje in nadzor s tipkovnico

Popolno krmarjenje s tipkovnico daje uporabnikom zmožnost opravljanja celotnega vnosa prek tipkovnice brez uporabe miške ali drugih naprav.

Med lastnostmi, ki najpomembneje povečujejo dostopnost, so:

 • izčrpna določitev tipk za bližnjice v različnih modulih;
 • popoln dostop do orodnih vrstic s tipkovnico;
 • prek tipkovnice omogočeno preklapljanje med okni dokumentov, meniji, orodnimi vrsticami, nemodalnimi pogovornimi okni in plavajočimi okni;
 • nadgrajeno krmarjenje s tipkovnico po dokumentih z besedilom in sprotni pomoči za krmarjenje in aktiviranje hiperpovezav;
 • menijski in orodno-vrstični elementi za dostop do funkcij, ki so bile dostopne samo prek miške;
 • onemogočeni menijski ukazi so privzeto prikazani;
 • do namigov pomoči lahko dostopate prek tipkovnice;
 • trajanje prikaza namigov pomoči lahko nastavite;
 • dostop do risanih predmetov prek tipkovnice:
  • risane predmete je mogoče vstaviti prek orodne vrstice s privzetim položajem in velikostjo;
  • vsako ročico risanega predmeta je mogoče izbrati in nadzirati prek tipkovnice ločeno, tako da je možno tudi upravljanje z mnogokotniki;
 • posebno pozornost smo posvetili dostopnosti v pogovornih oknih, vključno s:
  • pogovornim oknom prilagajanja orodnih vrstic;
  • obsežnim kontrolnikom za uvoz CSV za preglednice.

 

 

Barve in pisave

Uporaba sistemskih barvnih shem, visokokontrastnih

LibreOffice se prilagodi barvnim shemam in nastavitvam kontrastnosti prikaza operacijskega sistema.

Poleg tega LibreOffice ponuja dodatne nastavitve za barve, ki niso določene v nobeni sistemski barvni shemi, kot tudi možnost prepisovanja barv iz trenutne barvne sheme. V LibreOffice lahko prav tako ustvarite in shranite svoje lastne sheme.

Sistem pomoči spoštuje barve iz trenutne barvne sheme, vendar tudi ponuja različne vnaprej določene sloge. Uporabnik lahko prilagodijo oblikovanje vsebine pomoči prek datoteke transformacije XSL, kot tudi prek slogovne predloge po meri, ki se nahaja v mapi pomoči (help).

Samodejna barva pisave

Vsi moduli LibreOffice podpirajo samodejno barvo besedila v dokumentih in jo privzeto tudi uporabljajo, tako da je besedilo vedno mogoče razločiti od barve ozadja.

Besedilo bo prikazano v sistemski barvi besedila. Če to pripelje do temnega besedila na temnem ozadju ali svetlega besedila na svetlem ozadju, se besedilo preklopi v črno ali belo (glede na to, katera zagotovi boljši kontrast).

Pri branju starejših ali uvoženih dokumentov, ki uporabljajo vkodirane barve besedila, lahko uporabite možnost "Uporabi samodejno barvo pisave za prikaz na zaslonu". Vsa besedilna vsebina kot tudi obrobe tabel in nekateri drugi elementi bodo prikazani s samodejno barvo pisave.

Ikone in bitne slike

LibreOffice ima nabore ikon za majhne in velike ikone orodne vrstice v navadnem in visokokontrastnem načinu, tako da so ikone lažje razpoznavne v različnih načinih.

Vsi elementi uporabniškega vmesnika, ki prikazujejo grafiko, ponujajo nadomestno grafiko za visoko-kontrastni način.

LibreOffice samodejno izbere nabor ikon in grafik, primeren trenutnim sistemskim nastavitvam.

Visokokontrastni način za Impress in Draw

Impress in Draw ponujata visokokontrastni način, v katerem so predmeti prikazani brez barve polnila ali barv besedila.

Ta način bo samodejno uporabljen, če je v sistemskih nastavitvah izbran visoki kontrast. To samodejno zaznavo lahko izključite v možnostih LibreOffice pod “Dostopnost“.

Sistemska pisava

LibreOffice lahko uporablja pisavo operacijskega sistema za uporabniški vmesnik, tako da se LibreOffice vidna v isti pisavi kot drugi programi in jo je mogoče prilagajati prek sistemskih nastavitev.

Posebna obravnava zagotavlja, da pogovorna okna ne postanejo večja od zaslona, ko so izbrane sheme z velikimi pisavami.

Druge izboljšave berljivosti

 • poudarjeni elementi orodne vrstice in menijev so enostavno zaznavni;
 • razločno poudarjeni trenutni stolpec in vrstica v preglednicah;
 • animacijo grafike in besedila lahko vključite/izključite.

 

 

Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami

API za podporo pripomočkom za ljudi s posebnimi potrebami

Propomočki za ljudi s posebnimi potrebami (AT, angl. Assistive Technology), kot so zaslonski bralniki in povečevalniki ter tudi druga orodja, se povežejo z LibreOffice prek Java Accessibility API (JAA) prek Java Access Bridge za Windows ali GNOME.

LibreOffice ima UNO Accessibility API (UAA), s katerim vsi elementi uporabniškega vmesnika in dokumentov razkrijejo vse podatke o sebi in svoji vsebini.

UAA in JAA imata nekaj prednosti pred nezaslonskimi modeli pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami ali Microsoft Active Accessibility API (MSAA). UAA in JAA zagotavljata razširjene podatke o vsebini dokumenta, tako da pripomočki ne potrebujejo pridobiti informacij prek različnih lastniških programskih API-jev iz različnih programov ali z priklapljanjem na zaslonske gonilnike.

Velikanski napori so bili vloženi v to, da bi elementi uporabniškega vmesnika in vsebina dokumentov v celoti podpirali vmesnike dostopnosti; primer: zagotavljanje besedila z atributi in podatki o mejah znakov, ter pošiljanje vseh potrebnih obvestil in zagotavljanje imen in opisov kontrolnikov.

Vsi pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami, ki lahko delujejo s programi Java prek Java Access Bridge, bodo delovali tudi z LibreOffice.

Java Accessibility API podpirajo najbolj priljubljene pripomočke za ljudi s posebnimi potrebami, med katerimi so tudi:

 • zaslonski bralnik JAWS;
 • zaslonski bralnik in povečevalnik ZoomText;
 • zaslonski bralnik in povečevalnik Gnopernicus;
 • zaslonska tipkovnica GNOME (GOK).

Nekatera tovrstna orodja pošiljajo dogodke tipk programom prek sporočilne zanke ali preprosto nadzirajo miško, tako da ni nobene razlike za program, če prihaja vhod s strani uporabnika ali orodja te vrste.

Na ta način lahko z LibreOffice uporabljamo veliko pripomočkov, kot so enostavne zaslonske tipkovnice, naglavne miške, naprave sledenja pogleda in enostavni preklopniki.

Podpora za udobno branje dokumentov, namenjenih le branju

Uporabniki zaslonskih bralnikov imajo včasih težave pri branju dokumentov, ki so namenjeni le branju, saj ne morejo s kazalko krmariti po dokumentu.

Za to je na voljo možnost "Uporabi kazalko za izbiro besedila v dokumentih z besedilom, ki so samo za branje".

Druge funkcionalnosti pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami

 • Plavajoča okna, pogovorna okna in meniji so sistemska okna;
 • vsak posamezen risani predmet ima lahko svoje ime;
 • vsi vzorčni dokumenti in predloge so razširjeni, da risanim predmetom zagotavljajo imena in opise.

 

 

Dokumentacija

Dostopnost dokumentacije

Vsa uporabniška dokumentacija je na voljo v zapisih ODT in PDF, tako da lahko uporabniki za branje uporabijo zaslonske bralnike in povečevalnike. Če vas zanima več o uporabniški dokumentaciji, obiščite stran o dokumentaciji na teh strežniku ali stran dokumentacije na našem wikiju (v angl.).

Vse tipke za bližnjice so dokumentirane v pomoči za LibreOffice.

Dostopnost sprotne pomoči

Sprotna pomoč ponuja informacije, kako uporabite vse funkcije dostopnosti v LibreOffice.

Sprotna pomoč je sama po sebi dostopna. Uporabniki lahko do nje dostopajo z zaslonskimi bralniki, povečevalniki in zaslonskimi tipkovnicami.

 

 

Dodatne funkcije dostopnosti

Na voljo so tudi druge funkcije, ki so v pomoč dostopnosti:

 • povečava ali pomanjšava dokumenta;
 • umeščanje miške na privzeti gumb ali sredino pogovornih oken;
 • prilagajanje:
  • dodeli tipko za bližnjico ukazu;
  • pokaže vse menije v menijih;
  • spremeni velikost gumbov orodne vrstice;
  • prilagodi menije in orodne vrstice;
  • pokaže ali skrije orodno vrstico;
  • ustvari orodno vrstico po meri;
 • avtomatizacija opravil:
  • popravljanje napačno črkovanih besed med vnašanjem;
  • hitro nastavite možnost samopopravkov in lepljenja;
  • dodajte vnose med samopopravke za napačno črkovanje in napake pri tipkanju;
  • uporaba samodopolnjevanja;
  • samodejno naredite vnose samobesedila za pogosto uporabljeno besedilo.