Struktura vodenja

The Document Foundation

Organizacijo The Document Foundation vodijo in poganjajo njeni člani. Njeno poslanstvo je podpiranje in negovanje razvoja in projekta LibreOffice, kot tudi njegovo predstavljanje. Naš manifest preberite tukaj. Fundacijo upravlja več teles in oseb:

  • Upravni odbor (angl. Board of Directors). To je glavni upravni organ projektov in ekip fundacije. Člani odbora so pravni in zunaj-pravni predstavniki fundacije.
  • Odbor za članstvo (angl. Membership Committee). Njegovo poslanstvo je obdelava prošenj za članstvo in njihovo obnovitev ter nadzor nad volitvami Upravnega odbora.
  • Skrbniški odbor (ali članski, angl. Board of Trusteed/Members). Sestavljajo ga posamezniki, ki aktivno prispevajo k projektom fundacije. Da bi postali član, morate izpolnjevati kriterije, ki jih določa naš statut, in zaprositi za članstvo z našim obrazcem.

Obstajajo še nekatera telesa, ki so v pomoč Upravnemu odboru za razvijanje projektov fundacije, ki pa niso uradna telesa organizacije:

  • Odbor za tehnološki razvoj (angl. Engineering Steering Committee) zagotavlja tehnološko svetovanje pri strateških zadevah in ga hipotetično sestavljajo najboljši inženirji skupnosti.
  • Svetovalni odbor (angl. Advisory Board) predstavlja forum za organizacije, ki zagotavljajo minimalna finančna ali druga sredstva, kot jih določa Upravni odbor, da se srečujejo z Upravnim odborom in svetujejo.

Upravni odbor lahko imenuje uradnike za administracijo ali dnevno poslovanje Fundacije.

Projekt LibreOffice

Projekt LibreOffice vodi skupnost kot tudi telesa Document Foundation, kot sta Odbor za tehnološki razvoj in Upravni odbor. Na dnevni ravni se projekt LibreOffice deluje prek ekip avtorjev prispevkov, ki koordinirajo različna opravila razvoja, lokalizacije, oblikovanja, trženja, dokumentiranja, preizkušanja in širitve LibreOffice. Te ekipe so vedno odprte za nove avtorje prispevkov, tako da se nam lahko pridružite še danes.