Calc

Calc je program za preglednice, ki ste ga vedno želeli. Začetniki ga spoznavajo kot intuitivnega in enostavnega za učenje; vsi, ki profesionalno izkopavajo podatke in meljejo številke, pa bodo hvaležni za obširen nabor naprednih funkcij. Čarovniki vas vodijo skozi izbiro in uporabo obširnega nabora naprednih funkcij za preglednice ali pa prenesite predloge z našega skladišča razširitev za instantne preglednične rešitve.

S Slogi in oblikovanjem lahko na enostaven način uporabite možnosti prilagodljivega oblikovanja celic, vključno s prostim sukanjem vsebine, predlogami, ozadji, robovi in še mnogo drugega. Zahvaljujoč predlogam z vgrajenimi funkcijami, ki vam omogočajo ponovno uporabo vnaprej pripravljenih predlog in osredotočanje na svoje resnično delo, lahko postanete sam svoj izvedenec za preglednice.*

Upravitelj scenarijev omogoča analizo »kaj če ...« s pritiskom na gumb – npr. primerjajte donosnost glede na višje, srednje in nižje napovedi prodaje.

Komponenta reševalca omogoča reševanje problemov optimizacije, kjer potrebno optimalno vrednost določene celice v preglednici potrebno izračunati glede na omejitve, podane v drugih celicah.

Napredna tehnologija DataPilot naredi uvoz surovih podatkov iz korporativnih zbirk podatkov povsem enostaven; navzkrižno-razmejite, povzemite in pretvorite jih v pomenljive podatke. Zdaj lahko v delovne liste in poročila ter v izračune vključite toke podatkov v realnem času.

Pri preglednicah lahko sodelujete z drugimi, saj program Calc podpira delo več uporabnikov. Če preglednico postavite v skupno rabo z drugimi uporabniki, ti enostavno dodajajo svoje podatke preglednici. Lastnik preglednice lahko nato enostavno nove podatke integrira z le nekaj kliki. Ta funkcija sodelovanja pomaga pri izogibanju sporom pri urejanju.

Čeprav lahko program Calc shranjuje preglednice v domorodnem zapisu OpenDocument (.ods), novem mednarodnem standardu za pisarniške dokumente, lahko seveda uporabite tudi svoje stare preglednice Microsoft Excel ali shranite svoje delo v zapisu Excel za pošiljanje ljudem, ki so še vedno vpeti v delo z izdelki Microsoft. Če želijo zgolj videti vaše rezultate, uporabite Portable Document Format (.pdf) – nobene potrebe ni, da bi dokupili dodatno programsko opremo. Calc odpre in prebere datoteke .xlsx, ustvarjene s programi Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2008 za OS X in novejšimi.