Download icon LibreOffice ześěgnuś
Wubjeŕśo swój źěłowy system: ZEŚĚGNUŚ Torrent, Info
LibreOffice logo
Jeli sćo entuziast techniki, jěsny wužywaŕ abo nazgónjony wužywar, jo toś ta wersija něco za was! LibreOffice wersijowe pokazki

Pśidatne ześěgnjenja:

Trjebaśo drugu rěc?

Wubjeŕśo swój źěłowy system: ZEŚĚGNUŚ Torrent, Info
LibreOffice logo7.0.6
Jolic LibreOffice we wokolinje pśedewześa wužywaśo abo sćo konserwatiwny wužywaŕ, wubjeŕśo pšosym toś tu wersiju.Za pśekupnike wužywanje wuraznje pódpěru wót certificěrowanych partnarjow dopórucujomy, kótareiž teke wersije z dłujkodobneju pódpěru LibreOffice póbituju. LibreOffice 7.0.6 wersijowe pokazki

Pśidatne ześěgnjenja:

Trjebaśo drugu rěc?

SDK in izvorna koda

Prenesite izvorno kodo

Operacijski sistemi

LibreOffice 7.1.3 je na voljo za naslednje operacijske sisteme/arhitekture:

Različice na voljo

LibreOffice je na voljo v naslednjih različicah izdaj:

LibreOffice je na voljo v naslednjih različicah predizdaj:

Starejše izdaje LibreOffice (morda niso več podprte!) so na voljo v arhivu.