Odlike LibreOffice 5.0

Združljivost s platformami

 • LibreOffice za Windows je na voljo tudi kot 64-bitna gradnja za operacijske sisteme Windows (Vista in novejše).

 • LibreOffice za Android ponuja osnovne funkcije urejanja, ki se bodo čez čas krepile.

Uporabniški vmesnik

 • Uporabniški vmesnik programov Impress in Draw je izboljšan in ponuja več prostora za urejanje ter enostavnejši dostop do možnosti oblikovanja.

 • Stranska vrstica v programu Impress je reorganizirana za boljšo izrabo prostora ter bolje sledi postopku izdelave vsebin.

 • Kontrolniki zavihkov delovnih listov v programih Calc in Draw so racionalizirani z zmanjšanjem števila gumbov drsnikov na Prejšnji in Naslednji (ki imata funkcijo kot Prva in Zadnja ob hkratnem pritisku krmilke), s pomikom gumba Dodaj delovni list na levo stran zavihkov ter z zagotovitvijo več prostora koleščku miške za drsenje med zavihki, ko presegajo prostor v vrstici.

 • Orodne vrstice Standardno, Oblikovanje, Risba ter kontekstni meniji v programu Writer zdaj uporabnikom ponujajo najpogosteje uporabljene ukaze.

 • Odslej se v okoljih Windows uporablja sistemski kazalec miške, kar prispeva k lepšemu in sodobnejšemu videzu.

 • Kontekstni meniji slik in tabel so prerazporejeni, ukazi za neposredno oblikovanje so odstranjeni (ker so na voljo v orodnih vrsticah in v stranski vrstici), medtem ko so funkcije odložišča (Izreži, Kopiraj in Prilepi) vedno vidne.

 • Standardnemu seznamu naborov ikon je dodan povsem nov, sodoben in barvit nabor ikon Breeze, ki ga je pripravil KDE.

 • Nabora ikon Sifr in Tango sta se razširila z dodatkom novih ikon.

Medopravilnost

 • Uvoz obsegov besedila z opombami iz dvojiških datotek DOC se zdaj vede kot s filtri ODT/DOCX/RTF.

 • Uvozni filter RTF zdaj za opis deljenja besed podpira kontrolnike, kot jih določa specifikacija RTF, in ne posebnega označevanja OpenOffice.org (ki ga program Word ne razume).

 • Filter OOXML zdaj upošteva razlike med datoteko, zapisano s paketom Office 2007, in standardizirano specifikacijo datotečnega zapisa OOXML.

 • Izvoz oblikovanja za pogojno oblikovanje v XLSX zdaj deluje.

 • Sklici v formulah preglednice, strukturirani kot tabele, se zdaj uvozijo iz preglednic OOXML.

Writer

 • Nova dopolnitev samopopravkov poenostavlja vnos znakov Emoji ter drugih znakov Unicode z uporabno standardnih kod Emoji in drugih ključnih besed, zaobjetih s podpičji.

 • Zavihek Slogi in oblikovanje v stranski vrstici zdaj prikazuje predogled slogov, ki so na voljo.

 • Poudarjanje in senčenje besedila je združljivo z dokumenti programa Word ter ohranjeno ob uvozu in izvozu dokumentov z možnostjo določitve, kako naj LibreOffice izvozi ozadje znaka (kot poudarjanje ali senčenje).

 • Slike je odslej mogoče obrezovati z miško, kar je dostopno prek vnosa v kontekstnem meniju.

Calc

 • Oznake elementov v vrtilnih tabelah je mogoče ponoviti.

 • Uporabniški vmesnik za podatkovne vrstice (pogojno oblikovanje) ima lahko prekrivno ozadje in najmanjšo/največjo dolžino vrstice ter lahko prekrije spodaj ležeče vrednosti.

 • Možnost inženirskega zapisa je z več nastavitvami zdaj na voljo za znanstvene in številske oblike.

 • Nove možnosti za funkciji preglednic FLOOR in CEILING s posebnimi funkcionalnostmi za združljivost s preglednicami Excel.

 • Nova funkcija preglednice ENCODEURL za medopravilnost s preglednicami Excel.

 • Nova funkcija preglednice ERROR.TYPE v skladu s standardom Open Formula, tudi za medopravilnost s preglednicami Excel.

 • Zdaj je mogoče določiti sklice na celotne stolpce ali vrstice z notacijo npr. A:A oz. 1:1 (namesto A1:A1048576 oz. A1:AMJ1).

 • Slike je odslej mogoče obrezovati z miško, shraniti ali zamenjati z drugo sliko, na enak način kot v programih Writer in Impress (temu primerno je posodobljen tudi meni Oblika).

Impress in Draw

 • Orodne vrstice so prerazporejene, da ponujajo bolj neposreden uporabniški vmesnik.

 • Kontekstna menija slik in likov sta bila izboljšana z odstranitvijo manj pomembnih – in uporabljenih – ukazov.

Izvoz PDF

Izvoz v PDF zdaj podpira protokol časovnega žigosanja (standard IETF RFC 3161). Naslov izdajatelja časovnih žigov določite v varnostnih nastavitvah možnosti PDF.

Uvozni in izvozni filtri

 • S programom Writer lahko uvozite datoteke programa Apple Pages.

 • S programom Calc lahko uvozite datoteke programov Apple Numbers, Lotus 123 (wk3 in wk4) ter Quattro Pro (wq1 in wq2).

 • S programom Draw lahko zdaj uvozite datoteke ClarisDraw in MacDraft.

 • Izvozni filter MediaWiki je izboljšan z dodatno podporo več lastnosti elementov.

 • Uvozni filter za Apple Keynote je izboljšan z dodatkom več elementov, ki so bili poprej prezrti.

 • Uvozni filter za Adobe FreeHand je izboljšan in razširjen za zapise od FreeHand 3.0 do FreeHand 11.

 

Opombe ob izdaji LibreOffice 5.0
https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.0/sl

Najnovejši čivki

@slolibre
@libreoffice