LibreOffice v obliki Flatpak

Flatpak je super nov način za razširjanje slik programja za Linux, ki teče na široki paleti različnih distribucij, kjer tečejo na varen način.

Prenesi LibreOffice.flatpak

Za preizkus na svojem računalniku Linux (x86-64) storite naslednje:

 • Najprej namestite sam Flatpak. Tukaj preberite podrobnosti.
 • Nato potrebujete skladišče Flatpak, ki vsebuje izvajalno okolje GNOME (od katerega je odvisen LibreOffice.flatpak; tukaj preberite podrobnosti):
     $ wget https://sdk.gnome.org/keys/gnome-sdk.gpg
     $ flatpak remote-add --user --gpg-import=gnome-sdk.gpg gnome https://sdk.gnome.org/repo/
     $ flatpak install --user gnome org.gnome.Platform 3.20
  Če uporabljate druge krajevne nastavitve kot en-US (torej npr. slovenske) in želite, da LibreOffice samodejno zažene z ustrezno lokalizacijo uporabniškega vmesnika, poleg tega namestite še:
     $ flatpak install --user gnome org.gnome.Platform.Locale 3.20
  (od Flatpak 0.8.0 in LibreOffice.flatpak 4.2.4 naprej ta korak ni več potreben, saj lahko Flatpak zdaj samodejno namesti izvajalno datoteko, na katero se sklicuje iz datoteke LibreOffice.flatpak).
 • Nato z datoteko LibreOffice.flatpak, preneseno z gumbom “Prenesi” izvedite naslednje:
     $ flatpak install --user --bundle LibreOffice.flatpak
  da ga namestite (ne skrbite, ne vpliva na LibreOffice, ki ste ga morda namestili na svojem računalniku, kot je npr. različica, vsebovana v vaši distribuciji Linuxa).
 • Zdaj ga lahko zaženete iz ukazne vrstice:
     $ flatpak run org.libreoffice.LibreOffice
  ali kliknete eno od njegovih ikon (Začetno središče LibreOffice, Writer itn.) v zaganjalniku programov vaše distribucije.

Namesto tega lahko prenesete majhno datoteko LibreOffice.flatpakref, ki pove Flatpak, kako namestiti zadnjo različico LibreOffice:

   $ flatpak install --user --from LibreOffice.flatpakref

(pred Flatpak 0.8.0 morate še vedno najprej namestiti izvajalno okolje GNOME).

V ozadju se LibreOffice.flatpak poveže na skladišče na strežniku download.documentfoundation.org, ki se posodablja z novejšimi različicami LibreOffice. Ko je tako novejša različica LibreOffice na voljo, svojo namestitev enostavno posodobite z

   $ flatpak update --user org.libreoffice.LibreOffice

Nekaj opomb:

 • LibreOffice.flatpak je zasnovan na izvajalnem okolju GNOME 3.20, ki uporablja močno izboljšano ozadje GTK3 v LibreOffice. To ponuja najpopolnejši nabor funkcionalnosti v LibreOffice, kar tlakuje pot do Waylanda itn.

 • Ta paket vsebuje vse lokalizacije, ki so na voljo za LibreOffice (saj v resnici ne vpliva preveč na celotno velikost paketa).

 • Paketi Flatpak še ne morejo delovati s programi, nameščenimi na računalniku (kot so brskalniki), da bi prek njih npr. odprli URL. To pomeni, da s klikom hiperpovezave v dokumentu programa LibreOffice Writer ne boste odprli povezave. Ker LibreOffice.flatpak ne vsebuje celotne dokumentacije pomoči (za vse lokalizacije!), temveč želi uporabiti spletno pomoč prek brskalnika, pritisk gumba F1 tudi še ne deluje.

 • LibreOffice.flatpak ne vsebuje izvajalnega okolja Java (JRE). To pomeni, da nekaterih funkcij, ki zahtevajo JRE, ne bodo delovale.

 • Trenutni ni različice Flatpak za LibreOffice Software Development Kit (SDK).

Najnovejši čivki

@slolibre
@libreoffice